Тест

array ( 2 => 'arkhangelsk', 3 => 'bryansk', 4 => 'vnovgorod', 5 => 'voronezh', 6 => 'irkutsk', 7 => 'kaliningrad', 10 => 'kaluga', 11 => 'krasnoyarsk', 9 => 'kursk', 12 => 'novgorod', 13 => 'orel', 14 => 'perm', 15 => 'petrozavodsk', 16 => 'rostov-na-donu', 17 => 'ryazan', 18 => 'samara', 21 => 'sevastopol-bm23', 19 => 'sevastopol-bm6', 20 => 'chelyabinsk', )